آمار نظرات مهمانان هتل تچر شیراز


تعداد فرم نظرخواهی:124نفر

ضعیف متوسط خوب عالی بی جواب
برخورد پرسنل
برخورد مدیریت 0% 4% 15% 64% 15%
برخورد پذیرش 0% 2% 11% 84% 1%
برخورد روم سرویس 0% 0% 15% 79% 4%
برخورد میزبان 0% 0% 16% 77% 4%
وضعیت اتاقها
وضعیت تهویه اتاقها از لحاظ گرما و سرما 2% 4% 28% 63% 1%
راحتی و تجهیزات 0% 8% 31% 58% 2%
وضعیت خانه داری و نطافت اتاقها 0% 5% 22% 67% 3%
وضعیت سرویس دهی اتاقها 0% 5% 25% 61% 7%
وضعیت غذا
کمیت غذا 1% 9% 27% 29% 31%
کیفیت غذا 3% 10% 24% 28% 33%
کیفیت صبحانه 0% 10% 34% 45% 8%
تنوع و دورچین غذا 0% 11% 27% 27% 33%
زمان حدفاصل سفارش تا سرو غذا 0% 6% 25% 33% 33%
وضعیت رستوران
موزیک 2% 6% 26% 49% 15%
فضای رستوران از لحاظ دکوراسیون 0% 11% 35% 38% 13%
راحتی و تجهیزات و نظافت رستوران 0% 1% 34% 44% 18%
فضای رستوران از لحاظ سرما و گرما 0% 1% 25% 47% 25%
نحوه انتخاب هتل
رزرو شرکت یا ارگان
  
0%
آژانس مسافرتی
  
1%
اینترنت
  
3%
پیشنهاد دوستان و آشنایان
  
0%
مراجعه حضوری
  
20%
اقامت قبلی
  
5%

گر در آینده سفری به شیراز داشته باشید باز هم به هتل تچر مراجعه میکند؟ بلی: 99% خیر: 0%
آیا برای اقامت هتل تچر را به دوستان و آشنایان خود پیشنهاد می دهید بلی: 99% خیر: 0%


کلیه حقوق این سایت متعلق به هتل آپارتمان تچر شیراز می باشد
Powerd by:SZ